Családfelállítás-Rendszerállítás

"Hétköznapi emberek a szüleink,bizony vannak hibáik- majdnem ugyanazok,mint nekünk magunknak-,ezért nőttünk fel és váltunk képessé arra,hogy megbirkozzunk a nehézségeinkkel. Éppen azért tudunk megfelelni az élet kihívásainak,mert a szüleink hibái felkészítettek rájuk. "   Bert Hellinger

Bert Hellinger
Bert Hellinger

A családfelállítás Bert Hellinger nevéhez fűződő terápia. 1992-től a Hellinger-féle családállítás rohamosan terjedt a német nyelvterületen, a kilencvenes évek végétől pedig az egész világon. 

Bert Hellinger 1925.december 16.-án született, az Anton nevet kapta, később maga vette fel a Suit Bert nevet (Szent Suitbert után 637-713, aki a frizek apostola, vándorpüspök volt, nevének jelentése: gyorsaság vagy erő révén ragyogó). Hellinger filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.

Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családfelállítást. A módszert számos területen alkalmazzák, például a pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.


Bert Hellinger volt az, aki a nyugati terapeuták közül elsőként figyelt fel a jelenségre, hogy bizonyos felmenők sorsa hogyan befolyásolja az utódok életét. Megállapította, hogy a családban szigorú rend uralkodik és az emberek életében fellépő problémákat sokszor ennek a rendnek a megsértése okozza. Hellinger a szeretet rendjének nevezi ezt. Ezen kívül, minden olyan esemény, amely élet és halál kérdésében döntő jelentőségű, valamint a nehéz sors a felmenők között nagyon erősen hat a későbbi generációkra. Van tehát a tudattalanon keresztül ható családi emlékezet, mely összeköti a korábbi generációkat a most élőkkel.

Minden olyan esemény, amely nem az élet "normális" folyásához tartozik, megrendítheti a családot vagy a család egy tagját, akivel később, szeretetből egy utód azonosul, így próbálja jóvátenni a rosszat. Például, amikor valaki nem tud megszületni vagy születése után nem sokkal meghal. Minden gyermekhalál nagy jelentőséggel bír, sokszor még a fiatal felnőttként elhunytak sorsa is. Az életbe vágó sorscsapások és veszteségek tartoznak ide, a kitagadottak, a bűnt elkövetettek, az eltűntek, a megnyomorodottak, a gyilkosságok áldozatai és elkövetői.

A családállítás csoportos formában történik, de egyéni foglalkozásra is van lehetőség. A családfelállításon kétféle módon lehet részt venni, kliensként és segítő képviselőként.

A kliens,aki a családfelállítást kéri,röviden elmondja a problémáját és néhány információt ad magáról és a családjáról.  Az állítást vezető terapeuta felkéri hogy a csoport tagjai közül válassza ki a résztvevőket,akik majd megjelenítik őt és a témájához kapcsolódó személyeket. Majd a kliens elhelyezi a kiválasztott személyeket a térben. Ő pedig külső szemlélő marad. A kiválasztott segítő résztvevők feladata annyi,hogy engedjék át magukon a tér erejét,ne akarjanak semmit,ne akarjanak segíteni,megoldást keresni,csak figyeljenek az érzéseikre.   Csendben, összeszedetten mutassák meg a bennük felbukkanó érzéseket  mozgással ,esetenként szóban is amit megtapasztalnak az  állítás közben. Egy idő múlva kirajzolódik,hogy hol van elakadva az energia,mi a probléma,mi a helyes megoldás. Ekkor a kliens beáll a helyére,hogy megtapasztalja,átélje a lehetséges megoldást. Ez általában felkavaró, de megtisztító és feszültségoldó hatású.             A valóság felismerése önmagában is gyógyító hatású, és  magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az elakadt, megrekedt energia újra áramolni tudjon az egyéni lélekben és a "családi lélekben" egyaránt.


A Hellinger terápia  a családi rendszerhez kötődő "elakadásokból" fakadó problémákra nyújt megoldást, és nem helyettesíti a pszichoterápiás kezeléseket.

További információ: gyogykovacs@freemail.hu              06209-628-748 Kovács Szilvia"A legmélyebb szeretetként éli át mindenki, ha elfogadják őt olyannak, amilyen. Mindenki szükségszerűen olyan, amilyen, nem is tudna másmilyen lenni. Mindenki attól ő maga, hogy olyan, amilyen. Bár az illető másmilyen, mint én vagyok, és én másmilyen vagyok őhozzá képest, de mindketten elfogadjuk egymást. Ez a tulajdonképpeni szeretet. Nem az, hogy átölelek valakit, vagy ilyesmi. Az csak a felszínesség."   Bert Hellinger